logoLAV TEKVONDO KLUB - Beograd
p
tv

ytwtf

s k

REČNIK

DELOVI RUKE


Pesnica - Joomuk
Prednji deo pesnice - Ap joomuk
Zadnji deo pesnice - Dung joomuk
Bočni deo pesnice - Yop joomuk
Dlan - Sonbadak
Ruka-nož - Sonal*
Obrnuta ruka-nož - Sonal dung*
Prsti - Songarak
Lakat - Palkup
Podlaktica - Palmok

DELOVI NOGE


Prednji deo tabana - Apkumchi
Zadnji deo tabana - Dwikumchi
Bočni deo tabana - Balkal
Koleno - Moorup
Gornji deo stopala - Baldung
Nožni prsti - Balkut

BROJEVI


Jedan - Hana
Dva - Dool
Tri - Set
Četiri - Net
Pet - Tasa
Šest - Yasut
Sedam- Ikop
Osam - Yadul
Devet - Ahop
Deset - Yul

REDNI BROJEVI


Prvi - Il
Drugi - Ee
Treći - Sam
Četvrti- Sa
Peti - Oh
Šesti - Uke
Sedmi - Chil
Osmi - Pal
Deveti - Koo
Deseti - Ship

STAVOVI


Hodanje - Gunnin
L stav - Niun*
Sedenje - Annun
Fiksirani - Gojung
Niski - Naucho
X stav - Kyocha*
Prednji stav - Ap koobi
Zadnji stav - Dwit koobi
Zatvoreni- Moa
Na zadnjoj nozi - Dwitbal
Spreman - Junbi
Spreman za naklon - Gubryo junbi
Paralelna stopala - Narani junbi
Položaj za udaranje nogama - Palchagi junbi
Pomeranje prema nazad - Apeuro nagam yeonseo
Desna noga nazad - Orun bal dwiro
Zamena stava stopala - Bal bakkwo
Okret jedan prema drugom - Majoo bogo
Vertikalni - Soo jik
Jahaci stav - Choochoom sogi
Hodajući stav - Ap sogi
Ukršteni stav prema nazad - Dwikoa sogi
Ukršteni stav prema napred- Apkoa sogi
Ždral stav - Hakdari sogi*
Ždral stav unazad - Ogeum hakdari sogi*
Tigar stav - Beom sogi*

BLOKOVI


Donji blok - Are maki
Srednji blok - Momtong maki
Gornji blok - Olgul maki
Blok rukama-nožem - Sonkal maki*
Blok jednom rukom-nožem - Han sonal maki*
Blok spolja prema unutra - Momtong bakat Maki
Uzlazni - Chookyo
Zaštitni - Daebi
Dvostruka podlaktica - Sang palmok*
Dupla podlaktica - Doo palmok*
Klinasti - Hechyo
Kružni - Dollimyo
Kukasti - Golcho

TEHNIKE


Udarac nogom - Chagi
Udarac rukom - Chirugi
Ubod rukom - Tulgi
Udarac - Taerigi
Blok - Maki
Prst-koplje - P'yeonson geut*
Obrnuti udarac rukom - Momtong bandae chirugi
Udarac rukom u grudi - Momtong chirugi
Udarac u vrat rukom-nožem - Sonal mok chigi*
Prednji udarac nogom - Ap chagi
Bočni udarac nogom - Yop chagi
Kružni udarac nogom - Dolyo chagi
Obrnuti kružni udarac nogom - Pandae dolyo chagi
Udarac nogom u nazad - Dwit chagi
Udarac nogom iz okreta za 360 stepeni - Mondolyo chagi
Zadnji kružni udarac - Dwit dolyo chagi
Udarac odozgo prema dole - Naeryo chagi
Udarac spolja prema iznutra - An chagi
Udarac iznutra prema spolja - Pakat chagi

IZRAZI U SPORTSKIM BORBAMA


Počni - Shi jack
Stani - Guman
Nazad u početni stav - Baro
Pobeda - Pil seung
Zastava - Kuk ki
Kazna (opomena) - Kyong go
Kazna (oduzimanje poena) - Gam jeom
Plavi - Chung
Crveni - Hong
Prekid - Kal yeo
Nastaviti - Kye sok
Suspenzija meča zbog povrede - Kye shi
Suspenzija meča iz drugog razloga - Shi gan
Plavi je pobednik - Chung seung
Crveni je pobednik - Hong seung
Odmor - Hyu sik

OSTALI IZRAZI


Visok - Nopunde
Srednji - Kaunde
Bočni - Yop
Unutrašnji - Anuro
Spoljašnji - Bakuro
Desno – Orun
Levo - Wen
Prema unutra - An
Prema spolja - Pakat
Klizanje - Mikulgi
Sklekovi - Momtong bachim
Okret - Dwirodora
Prema napred - Apro
Prema nazad - Muluswimyu
Samoodbrana - Hosin sul
Zdravo, kao si? - An young ha shim neeka
Doviđenja - An young ship sheeo
Hvala- Kan sa ham ne da
Nema na čemu- Cha ma nay oh
Još jednom - Han ban do
Pravilno stegnuta pesnica - Pa run ju mok
U četiri pravca - Saju
Na tri koraka - Sambo
Na jedan korak - Ilbo
Škola - Kwan
Sala za vežbanje - Dojang
Direktor - Kwang jang nim
Instruktor - Sabum nim
Senior - Sunbae nim
Nisko - Najunde
Prednji - Ap
Uniforma - Dobok
Pojas - Ti
Pažnja - Charyot
Naklon - Kyun ye* Prevod izraza koji nose ovu oznaku ne zvuči najadekvatnije na srpskom jeziku, a neke je i nemoguće prevesti.

Na tekvondo treninzima koristi se veliki broj reči i izraza na korejskom jeziku jer je upravo u toj zemlji Taekwondo i nastao. Ovde možete videti njihov najveći deo. S obzirom na to da je tačan izgovor korejskih reči nemoguće ispisati ćiriličnim slovima, ovo Vam može poslužiti samo kao pomoćno sredstvo savladavanja korejske terminologije.


Na vrh

bts


tas


btu


etu


wtf


kuki


oi