logoLAV TEKVONDO KLUB - Beograd
p
tv

ytwtf

s k

PRAVILA PONAŠANJA


PRAVILA PONAŠANJA SPORTISTA:

•da sve članove kluba poštuju i štite, kako za vreme treninga, tako i u svakodnevnom životu (škola, ulica…)
•da slušaju i poštuju svoje trenere, kao i sve starije po godinama ili pojasu i da odgovorno i savesno izvršavaju svoje obaveze;
•da se u svakoj prilici ponašaju pristojno i kulturno;
•da vode računa o ličnoj higijeni i vrše kontrolu svog zdravlja;
•da čuvaju imovinu i brinu o bezbednosti;
•da redovno i na vreme dolaze na treninge i da se na na svakom treningu trude da budu bolji - da napreduju;
•da se u slučaju opravdanog izostanka sa treninga, na vreme jave svom treneru;
•da se na svakom treningu i takmičenju ponašaju prema utvrđenim pravilima i poštuju fer plej;
•da se i u pobedi i u porazu ponašaju dostojanstveno i kulturno;
•da nikada ne koriste nedozvoljena stimulativna sredstva za ostvarenje boljih rezultata;
•da se međusobno poštuju
•da u svakoj prilici govore afirmativno o tekvondo sportu , svom Klubu i treneru
•da vode zdrav sportski život i izbegavaju aktivnosti koje mogu biti smetnja treningu ili takmičenju;
•da se odazovu na svaki poziv za potrebe reprezentacije.


PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA:

•da uče decu da sve članove kluba poštuju i štite, kako za vreme treninga, tako i u svakodnevnom životu (škola, ulica…)
•da svoje dete na putu sportskog usavršavanja uvek ohrabruju i podržavaju, bez obzira na okolnosti i teškoće;
•da budu odgovorni za zdravlje svoje dece i najmanje dva puta godišnje provere njihovu zdravstvenu i fizičku sposobnost kod lekara specijaliste za sportsku medicinu
•da dete redovno dovode na treninge, obezbede mu odgovarajuću opremu i pridržavaju se zahteva i saveta trenera;
•da na vreme najave ili opravdaju izostanak deteta sa treninga - takmičenja;
•da imaju poverenje u trenere i pruže podršku svima u Klubu koji brinu o njihovoj deci;
•da blagovremeno i uredno izvršavaju svoje obaveze prema Klubu
•da se u slučaju bilo kakvih problema u vezi treninga ili takmičenja obrate trenerima;
•da se prema svim članovima kluba ponašaju pristojno i sa uvažavanjem, a u komunikaciji koriste prikladan rečnik i ton;
•da uvek imaju na umu opštu dobrobit toga što se dete bavi sportom i vaspitava u zdravom sportskom duhu i da tu vrednost uvek stave ispred želje za pobedom ili vlastite ambicije da njihovo dete "mora" da bude najbolje;
•da kontrolišu svoje emocije i da svoje dete ne kažnjavaju zbog toga što nema vrhunske rezultate;
•da uče svoje dete da poštuje fer plej, pravila takmičenja i odluke sudija;
•da imaju na umu da i oni predstavljaju klub i da isto kao i sportisti treba da poštuju određena pravila ponašanja;
•da nikada javno, a naročito pred decom, ne iznose uvredljive komentare, na račun drugih sportista, roditelja, trenera, sudija, funkcionera kluba, saveza ili organizatora takmičenja;
•da ne organizuju dodatne privatne trenige svom detetu, bez znanja i prethodnog dogovora sa trenerom;
•da u slučaju učestvovanja u organizovanim zajedničkim odlascima na takmičenja, pripreme i slično, poštuju opšta pravila ponašanja i budu od pomoći trenerima;
•da prema svojim mogućnostima pomažu razvoj kluba i učestvuju u realizaciji određenih akcija;
•da osiguraju nesmetano učešće svog deteta u reprezentaciji.


bts


tas


btu


etu


wtf


kuki


oi