logoЛАВ ТЕКВОНДО КЛУБ - Београд
p
tv

ytwtf

s k

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СПОРТИСТА:

•да све чланове клуба поштују и штите, како за време тренинга, тако и у свакодневном животу (школа, улица…)
•да слушају и поштују своје тренере, као и све старије по годинама или појасу и да одговорно и савесно извршавају своје обавезе;
•да се у свакој прилици понашају пристојно и културно;
•да воде рачуна о личној хигијени и врше контролу свог здравља;
•да чувају имовину и брину о безбедности;
•да редовно и на време долазе на тренинге и да се на на сваком тренингу труде да буду бољи - да напредују;
•да се у случају оправданог изостанка са тренинга, на време јаве свом тренеру;
•да се на сваком тренингу и такмичењу понашају према утврђеним правилима и поштују фер плеј;
•да се и у победи и у поразу понашају достојанствено и културно;
•да никада не користе недозвољена стимулативна средства за остварење бољих резултата;
•да се међусобно поштују
•да у свакој прилици говоре афирмативно о теквондо спорту , свом Клубу и тренеру
•да воде здрав спортски живот и избегавају активности које могу бити сметња тренингу или такмичењу;
•да се одазову на сваки позив за потребе репрезентације.


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА:

•да уче децу да све чланове клуба поштују и штите, како за време тренинга, тако и у свакодневном животу (школа, улица…)
•да своје дете на путу спортског усавршавања увек охрабрују и подржавају, без обзира на околности и тешкоће;
•да буду одговорни за здравље своје деце и најмање два пута годишње провере њихову здравствену и физичку способност код лекара специјалисте за спортску медицину
•да дете редовно доводе на тренинге, обезбеде му одговарајућу опрему и придржавају се захтева и савета тренера;
•да на време најаве или оправдају изостанак детета са тренинга - такмичења;
•да имају поверење у тренере и пруже подршку свима у Клубу који брину о њиховој деци;
•да благовремено и уредно извршавају своје обавезе према Клубу
•да се у случају било каквих проблема у вези тренинга или такмичења обрате тренерима;
•да се према свим члановима клуба понашају пристојно и са уважавањем, а у комуникацији користе прикладан речник и тон;
•да увек имају на уму општу добробит тога што се дете бави спортом и васпитава у здравом спортском духу и да ту вредност увек ставе испред жеље за победом или властите амбиције да њихово дете "мора" да буде најбоље;
•да контролишу своје емоције и да своје дете не кажњавају због тога што нема врхунске резултате;
•да уче своје дете да поштује фер плеј, правила такмичења и одлуке судија;
•да имају на уму да и они представљају клуб и да исто као и спортисти треба да поштују одређена правила понашања;
•да никада јавно, а нарочито пред децом, не износе увредљиве коментаре, на рачун других спортиста, родитеља, тренера, судија, функционера клуба, савеза или организатора такмичења;
•да не организују додатне приватне трениге свом детету, без знања и претходног договора са тренером;
•да у случају учествовања у организованим заједничким одласцима на такмичења, припреме и слично, поштују општа правила понашања и буду од помоћи тренерима;
•да према својим могућностима помажу развој клуба и учествују у реализацији одређених акција;
•да осигурају несметано учешће свог детета у репрезентацији.


bts


tas


btu


etu


wtf


kuki


oi