logoLAV TEKVONDO KLUB - Beograd
p
tv

ytwtf

s k

TRENINZI I TAKMIČENJA


TRENINZI

Preporučuje se dolazak na trening 10 minuta ranije. Na treningu je obavezan dobok (kimono, uniforma) i pojas, osim za početnike (beli pojas). Potrebno je poneti i flašicu sa vodom. Trenira se bosim nogama ili u patikama. Svi koji imaju štitnike treba takođe da ih nose na trening. Molimo Vas da članarinu za trening izmirujete na vreme, najkasnije do 10. u mesecu.

TAKMIČENJA

O svakom takmičenju će takmičari biti obavešteni na vreme. Takođe, treba da obaveste trenera u datom roku da li žele ili ne žele da se takmiče. Ukoliko deca ne žele ili ne mogu iz bilo kog razloga da izađu na takmičenje treba da na vreme jave treneru. Ukoliko žele, takmičari u borbama treba da izmere svoju tačnu telesnu masu u jutarnjim časovima i kažu je treneru. Na takmičenje se dolazi u dogovoreno vreme, i treba da se ponese kimono, pojas, voda, a takmičari u borbama treba da ponesu i svu zaštitnu oprenu. Takođe, takmičarska kotizacija za svako takmičenje se mora na vreme platiti organizatoru takmičenja.


bts


tas


btu


etu


wtf


kuki


oi